Spraakverwarring!
Vorming van Waternet

Het is 2005, de plannen voor de vorming van Waternet beginnen vorm te krijgen. Maar spreken we allemaal dezelfde taal?

De collega's die bezig zijn met drinkwaterleidingen (WLB) en afvalwaterleidingen (DWR) komen bij elkaar en bespreken "veiligheid". Dat soort workshops en bijeenkomsten vonden toen veel plaats om elkaars werk te leren kennen en van WLB en DWR één watercyclusbedrijf te maken. "Veiligheid, dan gaat het erom dat het water hygiënisch betrouwbaar blijft als aan de drinkwaterleiding wordt gewerkt". "Veiligheid, dat betekent veilig werken in de sleuf en in de put als aan de afvalwaterleiding wordt gewerkt".

Spraakverwarring, maar alle twee even waar! Eureka! In een gezamenlijke afdeling leidingwerken is daar inhoud aan gegeven. Zou toch zonde zijn als daar na bijna 20 jaar een eind aan komt......

Jan Peter van der van der Hoek

Jan Peter van der Hoek