Ook in de Himalaya zijn ze inventief met water!
Ook in de Himalaya zijn ze inventief met water

In de Himalaya smelten de gletsjers door klimaatverandering, waardoor ze verder weg liggen en het smeltwater voor de landbouw later komt. Als oplossing maken ze kunstmatige gletsjers met buizenstelsels. In die stelsels bevriest het water en wordt het vastgehouden tot de dooi intreedt zodat het land geploegd kan worden.

In Zanskar, een vallei in de Himalaya hebben ze ook te maken met klimaatverandering: de gletsjers smelten er in een rap tempo. Er zijn daar een heleboel dorpjes. Die zijn afhankelijk van smeltwater in de lente om hun akkers te kunnen ploegen en te kunnen zaaien. In de zomer valt er wat regen, en in de winter liggen de akkers braak, dan is de grond bevroren. Om in het voorjaar te kunnen ploegen, is smeltwater van de gletsjers nodig. Die gletsjers trekken zich terug en komen steeds hoger, en dus kouder, te liggen.

Daardoor komt het smelten later op gang, waardoor er ook pas later geploegd kan worden. Zo loopt de landbouwcyclus – die in het hooggebergte toch al kort is - spaak. Wat hebben ze daarop bedacht? Kunstmatige gletsjers maken. Vanaf de gletsjers op de berg maken ze een buizenstelsel dat het smeltwater opvangt. Soms is dat plat en soms is het in de hoogte, als een soort piramide waar het water doorheen stroomt naar de top en dan aanvriest bij het naar beneden stromen. Omdat het kleinere hoeveelheden water zijn, bevriest het makkelijker dan de grote gletsjerstroom. De ijsplak of ijspiramide houden de dorpelingen in stand tot de dooi intreedt, en het tijd is om het akkerland te ploegen. De kunstmatige gletsjers ontdooien en het water wordt over de akkers geleid. Zo is er toch voldoende tijd voor de hele cyclus van ploegen, zaaien en oogsten.

Saskia Kunst

Saskia Kunst