Elke dag ander werk
Elke dag ander werk

Ik werk sinds 1991 bij Waternet maar voorheen was het RWA en OWG. Ik werk met veel plezier bij Waternet. Ik werkte bij de gemeente Amsterdam bij het meubilair maar daar liep het lastig. Ik werd toen voor een jaartje uitgeleend en mocht bij de droging werken en ben daar gebleven. Dat vond ik heel erg leuk bij Waternet. Het was een goeie organisatie. Ik heb hele leuke herinneringen aan het werken bij de droging. Er was veel variatie, leuk werk en zelfstandig werk. Je maakte wel eens dingen mee. Zo was er eens brand in de ketel, en de hele vernieuwing van Waternet. Er kwamen veel nieuwe collega’s bij. De oude ploeg ging eruit en er zijn nieuwe mensen bijgekomen en anders ingedeeld. Ze hadden meer technische kennis voor het gespecialiseerde werk waar ik weer van leerde. Ik ben er nu nog steeds. Ik leer elke dag nog wel bij. Omdat het een grote organisatie is heb je veel variatie en kansen om bij te leren. Bij de drogingslijn was je bezig met het ontwateren van de reststoffen en verdere droging zodat je de massa verkleint. Dat deden we met thermische olie. Ik heb daar een jaar of zeven à acht jaar gezeten.

Op de RWZI West is nu geen droging meer, dat wordt nu niet meer hier op de zuivering gedaan. Je probeerde de massa met 98% te verkleinen zodat je het product voor andere doeleinden kan gebruiken zoals de cement of de industrie. Er was een aparte lijn die niet al te veel met de zuivering zelf te maken had. 

We zaten wel in hetzelfde gebouw maar de droging was apart. Er werd veel slib van buitenaf geleverd waar speciale silo’s voor waren. Die werden gevuld en dan moesten we in het weekend door werken. Je werkte 3 weekenden achter elkaar en dan had je 2 weekenden vrij. Daarvoor had je 5 ploegen. En je had geen dagdiensten maar wel ochtend-, middag- en nachtdiensten. In het begin waren ook dagdiensten maar dat was heel verwarrend omdat er ploegen overlapten en het onduidelijk was wat je moest doen.

In het begin waren er veel strubbelingen met de banden die het slib moesten vervoeren naar de silo. Er was veel stof waardoor de banden niet goed werkten. Later werd dat gedaan met een luchttransport. Je had zo af en toe verstopping en ook hebben we een paar keer brand gehad in de silo vanwege het broeien van het product. Dat blus je niet zomaar want het blijft drijven op het water. Leuke ervaringen heb ik daar meegemaakt. Nu zit ik op de zuivering en daar hebben we elke dag ander werk dat meer procesgerelateerd is. Mensen en aannemers begeleiden. Voorheen was veiligheid niet zo heel belangrijk maar nu is dat heel erg belangrijk. We zijn er op de eerste plaats om de veiligheid te waarborgen. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Waar we vroeger alleen het water eruit haalden, kunnen er nu verschillende producten uitgehaald worden. We hebben een proefstraat waar we extra producten ontwikkelen.

https://www.waternet.nl/innovatie/Technologie/onderzoekstraat-rwzi-west/

Tjander Ramkinsoen