De geschiedenis van de Hinderdam
De geschiedenis van de Hinderdam

Hinderdam heeft interessante historische sluizen, die we deels in kaart hebben gebracht bij baggerwerkzaamheden. De Vecht was tot 1350 een getijderivier, wat men tegenging met een dam en sluis in Hinderdam. Uniek zijn ook de zichtbare restanten van oude inundaties in het landschap.

Wat ik weet is dat Hinderdam super interessant is. Dat is midden in ons beheersgebied. En daar liggen nog restanten van twee sluizen die we deels in kaart hebben kunnen brengen en deels hebben geconserveerd bij het baggeren van de Vecht. Het is heel mooi om te weten hoe dat functioneerde. Tot ongeveer 1350 was de Vecht een getijderivier en dat was zo hinderlijk dat ze in Hinderdam een dam hebben gelegd met een sluisje. Want dan was het eb en vloed tot Hinderdam en daarna niet meer. Wat ook bijzonder is dat je bij Hinderdam allemaal restanten van inundaties nog ziet. Er zijn allemaal wielen waar een dijk omheen is aangelegd, dus de dijk is daar heel bochtig. Er is op 3 plekken zichtbaar waar in die tijd een inundatie is geweest. Als je weet waar je naar moet zoeken is dat superleuk.

De Vecht is vanaf de Romeinse tijd een belangrijke handelsroute vanuit Scandinavië naar het achterland van de Rijn. De Vecht was vanuit de zee bij Castricum via inlandse wateren en het binnen Meer “Het Almere” bereikbaar. In die tijd was er nauwelijks eb en vloed op de Vecht; het getij werd in het Almere gedempt. 

Door de 3 st Elizabethvloeden rond 1400 is de Zuiderzee ontstaan, waardoor de Vecht direct invloed ondervond van het getij van de zee. Hierdoor werd de Vecht veel moeilijker bevaarbaar en was er zout water tot in Utrecht. In 1327 is een dam in de rivier gelegd. Gemeld wordt dat pas in 1437 een sluis is aangelegd. De Vecht was hierdoor veel beter bevaarbaar. De plek van de sluis is niet toevallig. Het is precies de grens tussen Holland en de bisschop van Utrecht, en schippers moesten hier tol betalen aan vermoedelijk de Bisschop.

De sluis werd drukker en drukker en er is besloten een nieuwe sluis te bouwen. De sluis werd in ca. 1550 gemaakt in een afsnijding van de Vecht vlakbij de bestaande dam. De nieuwe sluis is door de Fransen in 1672 vernield, waardoor er weer getijde was in de Vecht. Besloten is een nieuwe sluis bij Muiden te bouwen, die uiteindelijk in 1674 gereed is gekomen.

Door de eeuwenlange getijdewerking op de Vecht tot aan Hinderdam in combinatie met het opslinger van de getijdegolf, zijn er inundaties geweest van het land nabij Hinderdam. Op verschillende plekken is de plek van de inundatie nog in het landschap te zien.

Fred de Haan

Fred de Haan